Život

Kontakt

GRAWE Hrvatska d.d.
Ulica grada Vukovara 5
HR-10000 Zagreb

072-300-301, 01-3034-000 +385-(0)1-30-34-500 info@grawe.hr
Inhalt:

GRAWE grupno životno osiguranje

 
 

GRAWE grupno životno osiguranje je osiguranje za slučaj smrti i doživljenja sklopljeno od strane istog ugovaratelja osiguranja za članove određene grupe koje povezuje neki drugi zajednički interes, a ne samo osiguranje (npr. poduzeće za svoje radnike, udruga za svoje članove).

GRAWE grupno životno osiguranje čini više pojedinačnih ugovora o osiguranju za slučaj smrti i doživljenja.


Značajke osiguranja:

  • Ugovorena osigurana svota isplaćuje se po isteku trajanja osiguranja, a u slučaju smrti osigurane osobe isplaćuje se pripadajući dio osigurane svote. Uz svotu osiguranja isplaćuje se i dobit koja je do tada pripisana.
  • Ukoliko je smrt nastupila kao posljedica nesretnog slučaja, dodatno se isplaćuje i ugovorena osigurana svota.


Opće odredbe:
 

  • Grupno životno osiguranje može se ugovoriti za grupu od najmanje 5 članova.
  • Osiguranje se zaključuje na ponudi za GRAWE grupno životno osiguranje (jedna ponuda za sve osiguranike).
  • Osiguravatelj će izdati za svakog osiguranika pojedinačnu policu.