Zdravlje

Kontakt

GRAWE Hrvatska d.d.
Ulica grada Vukovara 5
HR-10000 Zagreb

072-300-301, 01-3034-000 +385-(0)1-30-34-500 info@grawe.hr
Inhalt:

Individualno zdravstveno osiguranje: GRAWE PREVENT PREMIUM

 
 

Odaberete li program GRAWE PREVENT PREMIUM, svake su Vam osiguravateljne godine na raspolaganju sljedeće usluge:

  • sveobuhvatni sistematski pregled osiguranika jednom godišnje
  • 2 specijalistička pregleda i 2 kontrolna pregleda kod istog specijaliste (ukupno 6 pregleda)
  • proširene laboratorijske pretrage
  • proširene dijagnostičke pretrage po indikaciji ugovornog liječnika
  • vaučer u vrijednosti do 350 kn za sudjelovanje osiguravatelja u troškovima jedne od sljedećih pretraga indiciranih od liječnika specijaliste, do iznosa ugovorenog u ponudi/polici (vaučer za dijagnostičku pretragu), jednom tijekom osiguravateljne godine: magnetska rezonanca (MR); CT; MSCT; PET scan.
  • vaučer za mali ambulantni operativni zahvat do 350 kn za sudjelovanje osiguravatelja u troškovima jednog malog (ambulantnog) operativnog zahvata do iznosa ugovorenog u ponudi/polici (vaučer za mali operativni zahvat), izvršenog u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, popis malih operacija nalazi se u Posebnim uvjetima dodatnog zdravstvenog osiguranja.

 

Zatražite informativni izračun premije samo za Vas!