Zdravlje

Kontakt

GRAWE Hrvatska d.d.
Ulica grada Vukovara 5
HR-10000 Zagreb

072-300-301, 01-3034-000 +385-(0)1-30-34-500 info@grawe.hr
Inhalt:

Individualno zdravstveno osiguranje: GRAWE PREVENT DELUXE

 
 

Odaberete li program GRAWE PREVENT DELUXE, svake osiguravateljne godine na raspolaganju su Vam sljedeće usluge:

 • sveobuhvatni sistematski pregled osiguranika jednom godišnje
 • 3 specijalistička pregleda i 2 kontrolna pregleda iza svakog specijalističkog kod istog specijaliste (ukupno 9 pregleda)
 • proširene laboratorijske pretrage jednom godišnje
 • proširene dijagnostičke pretrage - sve koje su indicirane - po indikaciji ugovornog liječnika jednom po osiguravateljnoj godini
 • vaučer u vrijednosti do 750 kn za sudjelovanje osiguravatelja u troškovima jedne od sljedećih pretraga indiciranih od liječnika specijaliste, do iznosa ugovorenog u ponudi/polici (vaučer za dijagnostičku pretragu), jednom tijekom osiguravateljne godine: magnetska rezonanca (MR); CT; MSCT; PET scan.
 • vaučer za mali ambulantni operativni zahvat do 2.000 kn za sudjelovanje osiguravatelja u troškovima jednog malog (ambulantnog) operativnog zahvata do iznosa ugovorenog u ponudi/polici (vaučer za mali operativni zahvat), izvršenog u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, popis malih operacija nalazi se u Posebnim uvjetima dodatnog zdravstvenog osiguranja.
 • ambulantna fizioterapija- osiguranik ima po indikaciji ugovornog liječnika specijaliste pravo na 2 ciklusa fizikalne terapije, svaki ciklus maksimalno do 10 dana, do 5 procedura po danu.
 • dnevni smještaj u stacionar zbog agresivnog dijagnostičkog postupka - osiguranik ima pravo na dnevni smještaj u stacionar bez noćenja zbog agresivnog dijagnostičkog postupka.
 • smještaj u apartmanu- osiguranik ima pravo na smještaj u apartmanu za vrijeme trajanja liječenja u ugovornoj bolnici (ako u bolnici ima takva mogućnost), do 30 dana po osiguravateljnoj godini.
 • povećana medicinska skrb ili boravak osobe u pratnji- osiguranik ima pravo na povećanu medicinsku skrb za vrijeme stacionarnog boravka u ugovornoj bolnici ili istovremeni boravak osobe u pratnji (ako u bolnici postoji takva mogućnost).
 • posebna prehrana- osiguranik ima pravo na prehranu po posebnom jelovniku uz preporuku liječnika (ako u ugovornoj bolnici postoji takva mogućnost).
 • stacionarni smještaj do 3 dana - osiguranik ima pravo na stacionarni smještaj u ugovornoj bolnici u trajanju do 3 dana po indikaciji liječnika u postoperativnom tijeku ili u svrhu promatranja nakon agresivne dijagnostičke pretrage ili postupka.


Za Vaše zdravlje samo najbolje!

 
 

Pregled pokrića