Zdravlje

Kontakt

GRAWE Hrvatska d.d.
Ulica grada Vukovara 5
HR-10000 Zagreb

072-300-301, 01-3034-000 +385-(0)1-30-34-500 info@grawe.hr
Inhalt:

Individualno zdravstveno osiguranje: GRAWE PREVENT CLASSIC

 
 

Odaberete li program GRAWE PREVENT CLASSIC, svake su Vam osiguravateljne godine na raspolaganju sljedeće usluge:

  • sveobuhvatni sistematski pregled osiguranika jednom godišnje
  • specijalistički pregled jednom godišnje i 2 kontrolna pregleda kod istog specijaliste
  • osnovne laboratorijske pretrage jednom godišnje
  • dijagnostičke pretrage - sve koje su indicirane - po indikaciji ugovornog liječnika

 

 
 

Pregled pokrića